รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้าถ่วงดุล

Grid  List 
  1. โฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า 3 ล้อ (1.5-2.0 ตัน)

    เครื่องยนต์รุ่น:FTB15-20
    ความจุ:1500kg-2000kg

  2. โฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า 4 ล้อ (1.5-4.0 ตัน)

    เครื่องยนต์รุ่น:FB15-40
    ความจุ:1500kg-4000kg

Grid  List