รถโฟล์กลิฟต์สันดาปภายในแบบถ่วงดุล

Grid  List 
 1. รถโฟล์คลิฟต์ ซีรี่ส์ 17 (2.0-4.0 ตัน)

  เครื่องยนต์รุ่น:FD/G20-40
  ความจุ:2000kg-4000kg

 2. รถโฟล์คลิฟต์ TEU ซีรี่ส์ EFFO (1.5-4.0 ตัน)

  เครื่องยนต์รุ่น:FD/G15-40
  ความจุ:1500kg-4000kg

 3. รถโฟล์คลิฟต์ยางตัน (2.0-2.5 ตัน)

  เครื่องยนต์รุ่น:FC/G20-25
  ความจุ:2000kg-2500kg

 4. รถโฟล์คลิฟต์ดีเซล 4.5-5.0 ตัน

  เครื่องยนต์รุ่น:FD45-50
  ความจุ:4500kg-5000kg

 5. โฟล์คลิฟต์ดีเซล 5-10 ตัน

  เครื่องยนต์รุ่น:FD50-100
  ความจุ:5000kg-10000kg

Grid  List